Kwaliteit van zorg bij patiënten met een hoofd-halstumor

Logo project Van Overveld

De zorg voor patiënten met een hoofd-halstumor (wereldwijd op de zesde plaats van meest voorkomende kankertypen) is in Nederland goed geregeld. Wat op dit moment nog ontbreekt, is een goede registratie van de kwaliteit van deze zorg. Met het project 'Kwaliteit van zorg bij patiënten met een hoofd-halstumor' proberen we
dit te bewerkstelligen.

Het project is opgezet in samenwerking met de NWHHT, PWHHT, NFU, patiëntenverenigingen Stichting Klankbord en NSvG en IQ healthcare. Vanuit IQ
healthcare zijn Rosella Hermens  (projectleider), Jozé Braspenning (ook vanuit NFU) en Lydia van Overveld (onderzoeker) betrokken.

Omdat tumoren in het hoofd-halsgebied zich kenmerken door een relatief snelle
groei in een anatomisch en functioneel complex gebied, is multidisciplinaire
zorg en snelle diagnostiek een vereiste. De basis van de kwaliteitsregistratie
wordt gevormd door proces, structuur en uitkomstindicatoren. Deze indicatoren
worden bepaald vanuit het perspectief van de patiënt, de paramedicus en de
medisch specialist. Voorbeelden van indicatoren zijn overleving, doorlooptijd,
controlemomenten, inhoud voorlichting, betrekken paramedici enz.

Met behulp van de RAND-modified Delphi methode worden deze indicatoren op
systematische wijze geselecteerd vanuit het perspectief van de medisch
specialist en de paramedicus. De indicatoren vanuit het perspectief van de
patiënt worden aan de hand van interviews bepaald.

Vanaf juni zullen verschillende ziekenhuizen starten met het verzamelen van
data voor deze indicatoren vanuit patiëntendossiers en vragenlijsten. De
verkregen gegevens worden geanalyseerd en er wordt onderzocht op welke wijze de
diverse betrokken partijen feedback over de resultaten willen ontvangen. Door
beter inzicht in het eigen handelen kunnen items naar boven komen waarop een
ziekenhuis mogelijk beter kan presteren. Door het betrekken van de gehele
zorgketen (vanaf het moment van verwijzen tot aan de nazorg) en door het
betrekken van alle betrokken partijen inclusief de patiënt, zal dit project
uiteindelijk leiden tot een verbetering van de zorg voor patiënten met een
hoofd-halstumor.