Ontwikkeling van een uniek consultatiemodel

Stock photo bij Uitgelicht project.jpg

Op het internationale ICIC congres in San Sebastian (1-3 april 2019) zal een delegatie van IQ healthcare een aantal presentaties verzorgen. Eén daarvan ('Coproducing value during clinical encounters') gaat over een uniek samenwerkingsverband tussen patiënten(vertegenwoordigers), zorgverleners, CZ en IQ. Het betreft een participatory design waarin alle stakeholders in chronische zorg (met bijvoorbeeld ook Raden van Bestuur, medisch specialisten en huisartsen) in de regio westelijk Zuid-Limburg participeren. De patiënten(vertegenwoordigers) namen de leiding, IQ healthcare fungeerde als wetenschappelijk adviseur.

Via literatuuronderzoek, surveys, interviews en focusgroepen, theoretische modellen, stakeholder bijeenkomsten en rapid reviews m.b.t. specifieke thema’s werd een persoonlijk, door patiëntwaarden gedreven consultatiemodel ontwikkeld.

Dit consultatiemodel bestaat uit vier (samen en in samenhang ontworpen) bundelinterventies:

  1. Een actieve luisterhouding
  2. Zoeken naar gedeelde waarden, doelen en mogelijkheden, resulterend in samen beslissen
  3. Herinnering (via opgenomen ‘teach back’) van de overeengekomen doelen
  4. Inbouw van positieve gezondheidsaspecten zoals zelfverwerkelijking en al adapterend leren van zelfmanagement in het vervolgplan

Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt van training met video-reflectie feedback en gestructureerde persoonsgerichte informatievoorziening in de wachtkamer. Hierbij kunnen patiënten kiezen tussen kaarten waarop een van de vier elementen van het consultatiemodel, dat zij graag toegepast zouden willen zien, staat afgebeeld. Deze kaart overhandigen zij aan hun huisarts.

Er zijn eerste aanwijzingen dat ervaringen van patiënten en zorgverleners verbeteren. Ondanks de meerwaarde van het samen al onderzoekend ontwerpen van de bundelinterventie bleek dit proces traag en soms − methodisch wetenschappelijk − niet geheel optimaal te verlopen.  

Contact: dr. Hub Wollersheim.