Beweeginterventie tegen functieverlies

Functieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Dit functieverlies heeft te maken met de kwetsbaarheid van de patiënt, de reden van de opname, maar ook met de huidige zorgcultuur, -structuur en –context in het ziekenhuis. Dat wij als zorgverleners, samen met patiënten en hun naasten, de taak hebben onnodige bedrust te reduceren en fysieke activiteit te stimuleren is inmiddels algemeen bekend. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten. 

Het consortium Beweegziekenhuizen, waar ook ‘Beter uit bed’ (Radboudumc) onderdeel van is, krijgt daarom veel vragen uit heel het land. Om zorgverleners op weg te helpen bij de transitie naar een ‘Beweegziekenhuis’ beogen wij op basis van wetenschappelijke literatuur en kwalitatieve data een factsheet en statement paper te ontwikkelen. Dit is een samenwerking tussen IQ healthcare, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het consortium Beweegziekenhuizen

Het factsheet geeft relevante informatie op macroniveau over het belang van bewegen en het voorkomen van inactiviteit tijdens een ziekenhuisopname. Het kan de zorgverlener ondersteunen bij het creëren van voldoende draagvlak bij stakeholders om het kwaliteitsverbeterproject succesvol te implementeren. Het statement paper is een aanvulling op het factsheet en heeft als doel de zorgverlener te ondersteunen met concrete handvatten om context-specifieke implementatie van beweegzorg te bevorderen. Het document richt zich dan ook meer op het microniveau en zal daarom niet alleen evidence-based adviezen bevatten, maar juist ook mooie praktische voorbeelden. 

Het factsheet en statement paper worden medio 2020 opgeleverd. Thomas Hoogeboom, Philip van der Wees, Niek Koenders, Emily Klooster en Yvonne Geurts zijn hier vanuit IQ healthcare bij betrokken.