Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Methoden voor de opzet van toegepast klinisch onderzoek

Nijmegen, 15-19 januari 2024 

 

In het kort

Type onderwijs: postinitiële cursus
Startdatum: 
15 januari 2024
Alle opleidingsdata: 15,16,18 en 19 januari 2024
Taal:
Engels (Nederlands bij 100% deelname Nederlands sprekende deelnemers)
Duur
4 dagen
K
osten: €1295,- (inclusief lunch) / gereduceerd tarief voor PhD-studenten: €995,-
Vakgebied:
Epidemiologie, onderzoeksmethodologie; gezondheid, zorg en welzijn; 
Eindresultaat: 
Certificaat (optioneel aangevuld met een examen)
Locatie: 
Radboudumc, Nijmegen
Coördinatoren en Docenten:
dr. Femke Atsma en dr. Femmie de Vegt
Online or live:
 Live

AANMELDINGSTERMIJN VERLENGD NAAR 1 JANUARI 2024

Introductie

Ben jij betrokken bij klinisch onderzoek en wil jij je kennis over epidemiologie en onderzoeksmethodologie vergroten? Het borgen van de methodologie in de opzet van onderzoek is cruciaal voor het verkrijgen van valide resultaten. De cursus richt zich specifiek op de opzet van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen methodologische onderwerpen zoals het kiezen van een passend onderzoeksdesign bij een vraagstelling, verschillende typen designs voor gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde trials en observationeel onderzoek, selecteren van de studiepopulatie en toepassen sampling methoden, verschillende soorten bias en modellen voor causaliteit. In deze unieke cursus leren we deelnemers om de methodologische onderzoeksopzet en dataverzameling van een studie te optimaliseren en wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen. 

Voor wie?

De doelgroepen voor deze cursus zijn promovendi, zorgprofessionals, beleidsmakers, en iedereen die zijn/haar kennis over onderzoeksmethodologie en epidemiologie wil vergroten. 

Programma

De cursus bestaat uit vier dagen en is een mix van interactieve presentaties en kleinschalige individuele en groepsopdrachten. Elke dag staat een epidemiologisch onderwerp in relatie tot onderzoek of een klinisch vraagstuk centraal. De cursus is een mix van interactieve presentaties en kleinschalige individuele en groepsopdrachten. Onder begeleiding van ervaren epidemiologen leer je de informatie toe te passen op wetenschappelijke artikelen en je eigen praktijksituatie. Ook wordt de mogelijkheid geboden om docenten te consulteren en de methodologie van een eigen onderzoeksvoorstel te verfijnen onder begeleiding van ervaren epidemiologen en methodologen.

Onderwerpen per dag:

Dag 1: Probleemanalyse, onderzoeksvraag/PICO, doelpopulatie, onderzoekspopulatie, dataverzameling
Dag 2: Designs voor gerandomiseerde en niet-gerandomiseerd klinische trials (zoals tweearmige trials, stepped-wedge trials, case-crossover trials, before-after designs, interrupted time series)
Dag 3: Designs voor observationeel onderzoek en methoden voor sampling (zoals case-control studies, cohort studies, case-cohort studies, nested case-control studies, exclusive sampling, inclusive sampling, density sampling)
Dag 4: Validiteit en verschillende hoofdvormen en subtypes van bias, diverse modellen voor causaliteit

Leerdoelen

 • Een populatiegericht gezondheidsprobleem en onderzoeksvraag in klinische setting kunnen identificeren en beschrijven.
 • De geschikte onderzoekspopulatie en methode van dataverzameling kunnen kiezen, zodat deze aansluit bij de onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse vormen van gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde klinische onderzoeken en de juiste onderzoeksopzet kunnen kiezen bij een specifieke onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse vormen van observationeel onderzoek en de juiste onderzoeksopzet kunnen kiezen bij een specifieke onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse sampling methoden en het kiezen van een juiste steekproef passend bij de gekozen onderzoeksopzet.
 • Begrijpen van de verschillende soorten bias in onderzoek en leren hoe bias geminimaliseerd kan worden.
 • Verschillende modellen voor causaliteit kunnen uitleggen en toepassen.

Eindresultaat

 • Certificaat
 • Studiebelasting is 1.0 EC.
 • Optioneel sluit je af met een examen. In dat geval is de belasting 1.5 EC.
 • Examinering geschiedt twee weken na de cursus op 2 februari 2024

 

Cursus coördinatoren / docenten

Dr. Femke Atsma, epidemioloog B / methodoloog

Femke is een ervaren epidemioloog met ruime kennis van onderzoeksmethodologie en statistiek. Ze is betrokken als methodologisch adviseur bij allerlei soorten onderzoek in het Radboudumc. Daarnaast geeft zij epidemiologisch en methodologisch onderwijs aan studenten biomedische wetenschappen. Als onderzoeker verricht ze studies naar kwaliteit van zorg, gepaste zorg en de implementaties van gezondheidsinnovaties en begeleidt ze diverse promovendi.

Femke: "Het formuleren van een goede onderzoeksvraag is essentieel voor het ontwerp van je onderzoek" 

Dr. Femmie de Vegt, universitair hoofddocent epidemiologieonderwijs

Femmie is universitair hoofddocent Epidemiologieopleiding en -onderwijs. Ze is docent en coördinator in meerdere epidemiologie- en onderzoeksmethodologiecursussen binnen de bachelor en master curricula Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde in het Radboudumc. Haar onderzoek richt zich op epidemiologisch en onderwijskundig onderzoek, met focus op leefstijl, preventie, en wetenschappelijke vorming.

Femmie: "Een goed opgezet onderzoek leidt tot geoptimaliseerde dataverzameling en betrouwbare onderzoeksresultaten"

Praktisch informatie

Data: 15, 16, 18, 19 januari 2024. (Optioneel examen op 2 februari 2024).
Kosten: €1295,- (inclusief lunch) / gereduceerd tarief voor PhD-studenten: €995,- .
Locatie: Nijmegen

Meer informatie?
Neem contact op met Femke Atsma of Femmie de Vegt, of meld je aan met onderstaande knop:


>>> Aanmeldingstermijn: VERLENGD NAAR 1 JANUARI 2024
>>> Read our terms and conditions.

Volgende editie
Wil je op de hoogte blijven van de volgende cursus in januari 2025, geef dit door met de knop hieronder. We sturen je dan de nieuwe planning door zodra die beschikbaar komt.

< terug naar het overzicht