Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Postacademische cursus '(De-) implementatieonderzoek'

Nijmegen, 19-22 februari 2024

In het kort

Type onderwijs: postacademische cursus
Startdatum: 19 februari 2024
Alle opleidingsdata: 19, 20, 21 en 22 februari 2024
Taal: Nederlands
Duur: 4 dagen (9:00 – 17:00 incl. lunch)
Kosten: €1.295,- (inclusief lunch, koffie en thee en cursusmaterialen) / gereduceerd tarief voor promovendi en postdocs van IQ Health (Radboudumc) of Department of Public Health and Primary Care (KU Leuven): €995,-.
Maximaal aantal deelnemers: 20. Als het maximaal aantal is bereikt, wordt een reservelijst opgesteld.
Vakgebied: Onderzoeksmethodologie; implementatie; de-implementatie; gezondheid, zorg en welzijn; kwaliteit van zorg.
Eindresultaat: Certificaat
Locatie: Hotel Van der Valk, Hertog Eduardplein 4 - 6663 AN Nijmegen-Lent
Overnachten aldaar mogelijk tegen gereduceerd tarief. Geef dit aan in het aanmeldformulier.
Coördinatoren en Docenten: Prof. dr. Marlies Hulscher, prof. dr. Rosella Hermens, prof. dr. Tijn Kool, prof. dr. Theo van Achterberg, dr. Julie Swillens
Online of live: Live

 

Introductie

Ben je promovendus of postdoc en heb je interesse om meer te leren over (de-)implementatie en (de-)implementatieonderzoek? Geef je dan nu op om deel te nemen aan onze postacademische cursus “(De-) implementatieonderzoek”.
Deze cursus komt tegemoet aan de expliciete vraag van onderzoekers om in een korte cursus alle facetten van (de-)implementatieonderzoek door te nemen. Het doel van de cursus is om onderzoekers (promovendi en postdocs) te leren hoe ze (de-)implementatieonderzoek kunnen opzetten en uitvoeren.
De cursus is open voor onderzoekers uit Nederland en België. De voertaal in de cursus is Nederlands. De cursus wordt het ene jaar in Nijmegen georganiseerd en het andere jaar in Leuven. In 2024 vindt de cursus plaats in Nijmegen.

 

Voor wie?

Deze cursus is primair bedoeld voor promovendi en postdocs die (de-)implementatieonderzoek (gaan) doen. Deze promovendi en postdocs houden zich bezig met of zijn geïnteresseerd in (de-)implementatieonderzoek en bijbehorende methodologie. Ze zijn werkzaam in diverse (medische) disciplines.

 

Programma en onderwerpen

De cursus bestaat uit vier dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

• Indicatoren voor het meten van de huidige stand van zorg
• Determinanten van (de-)implementatie
• (De-)implementatieplan
• Effectevaluatie
• Procesevaluatie
• Economische evaluatie
• Publicatie van implementatieonderzoek
• Implementatie projectvoorstel opstellen aan de hand van het “implementation of change model” van Grol en Wensing

Onderwerpen per dag

Dag 1 9:00 – 17:00:
Ochtend - Hoorcolleges:
Introductie cursus (de-)implementatieonderzoek
Planmatige aanpak voor (de-)implementatieonderzoek
Meten van de huidige stand van zorg: Indicatoren
Middag - Werkgroep

Dag 2 9:00 – 17:00:
Ochtend - Hoorcolleges:
Introductie in de-implementatie onderzoek
Determinanten van (de-)implementatie
(De)-implementatie strategieën
Middag - Werkgroep

Dag 3 9:00 – 17:00:
Ochtend - Hoorcolleges:
Effectevaluatie van (de-)implementatie strategieën
Procesevaluatie van (de-)implementatie strategieën
Middag - Werkgroep

Dag 4 9:00 – 17:00:
Ochtend - Hoorcolleges:
Economische evaluatie
Publiceren van (de-)implementatieonderzoek
Q&A
Middag - Korte eindpresentaties in groepen

 

Leerdoelen

Implementatie van gewenste zorg -en/of de-implementatie van ongewenste zorg- is essentieel voor de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidzorg. Echter, een succesvolle (de-)implementatie gaat niet vanzelf. In deze cursus leert men een systematische, stapsgewijze aanpak voor (de)implementatie toe te passen in wetenschappelijk onderzoek.
Na het afronden van deze cursus hebben deelnemers kennis van:

• Indicatoren opstellen voor het meten van de huidige stand van zorg
• Determinanten onderzoeken van (de-)implementatie
• Een (de-)implementatieplan ontwikkelen op basis van de contextuele analyse
• Een effectevaluatie van het (de-)implementatieplan opstellen en uitvoeren
• Een procesevaluatie van het (de-)implementatieplan opstellen en uitvoeren
• Een economische evaluatie van het (de-)implementatieplan opstellen en uitvoeren
• Aangeven in welke relevante tijdschriften ze implementatieonderzoek kunnen publiceren
• Een implementatieprojectvoorstel opstellen en uitvoeren aan de hand van het “implementation of change model” van Grol en Wensing

Eindreslutaat

• Certificaat
• Studiebelasting is 1.5 EC

 

Literatuur

De literatuur van deze cursus bestaat uit het boek Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg (Michel Wensing, Richard Grol) dat u ontvangt bij deelname aan deze cursus, aangevuld met diverse wetenschappelijke artikelen en de diapresentaties van deze cursus. Daarnaast adviseren we het boek: How to reduce overuse in healthcare. A practical guide van Kool et al.

 

Cursuscoördinatoren / docenten

Prof. dr. Theo van Achterberg, KU Leuven, Leuven

Theo van Achterberg is hoogleraar Kwaliteit van zorg bij het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg aan het Academic Centre for Nursing and Midwifery. Zowel zijn onderwijs als zijn onderzoek richten zich op kwaliteitsvraagstukken in de patiëntenzorg, waarbij de implementatie van evidence-informed practice centraal staat.

 Theo: "Just like healthcare innovations and guidelines, the implementation of these innovations and guidelines needs to be evidence-informed!" 

 

Prof. dr. Marlies Hulscher, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Marlies Hulscher is hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectieziekten. Zij zet zich met onderzoek en onderwijs in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met infectieziekten in ziekenhuizen en in de openbare gezondheidszorg. 

 

 

 

 

Prof. dr. Rosella Hermens, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Rosella Hermens is hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de wijze waarop zorg voor patiënten met kanker meer persoonsgericht en beter georganiseerd kan worden, waarbij de patiënt eigen regie houdt.

 

 

 

Prof. dr. Tijn Kool, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Tijn Kool is hoogleraar Passende zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Hij doet onderzoek naar hoe passende zorg te implementeren en niet-passende zorg te deïmplementeren. Hij was 10 jaar programmaleider van Doen of laten?, een landelijk programma om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij het deïmplementeren van niet-passende zorg. Hij is lid van de werkorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik namens de NFU .  

 Tijn Kool: "Mensen vinden het lastig te stoppen met iets dat ze gewend zijn te doen. Daarom is deïmplementeren zo'n grote uitdaging."  

 

Dr. Julie Swillens, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Julie Swillens is postdoc onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Ze is gespecialiseerd in implementatieonderzoek en kwalitatief onderzoek. Ze werkt binnen diverse medische disciplines met een focus op oncologie en infectieziekten.

 

 

 

Praktisch informatie

Data: 19, 20, 21 en 22 februari 2024
Kosten:
€1.295,- (inclusief lunch, koffie en thee en cursusmaterialen) / gereduceerd tarief voor PhD-studenten en postdocs van IQ Health (Radboudumc) of Department of Public Health and Primary Care (KU Leuven): €995,-
Locatie:
Hotel Van der Valk, Hertog Eduardplein 4 - 6663 AN Nijmegen-Lent

Meer informatie? 

Neem contact op met dr. Julie Swillens: julie.swillens@radboudumc.nl of meld je aan via onderstaande knop:


>>> Aanmeldingsdeadline: 12 januari 2024

Read our terms and conditions.

Volgende editie
Wil je op de hoogte blijven van de volgende cursus in februari 2025 in Leuven, geef dit door met de knop hieronder. We sturen je dan de nieuwe planning door zodra die beschikbaar komt.

< terug naar het overzicht