Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Herziene druk Implementatiehandboek

Implementatie in de zorg mag zich verheugen in een groeiende belangstelling van wetenschap en praktijk. Het boek ‘Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg’ onder redactie van Michel Wensing en Richard Grol biedt al vele jaren een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de kennis op dit gebied. Het wordt in het onderwijs breed gebruikt. 


Onlangs is de achtste, herziene editie gepubliceerd, waaraan diverse wetenschappers van het Radboudumc hebben meegewerkt. Het boek behandelt onder meer klinische richtlijnen, implementatiestrategieën, kwaliteitsindicatoren, patiëntveiligheid, empowerment van patiënten, en procesevaluatie. De nieuwe editie bevat veel nieuwe kennis, die de afgelopen jaren internationaal beschikbaar gekomen is.

Meer informatie op de website van de uitgever.