Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Symposium ‘Menselijke maat in de zorg: Uit vrees of visie? - 7 oktober 2021

In de gezondheidszorg klinkt met enige regelmaat de roep om een ‘menselijke maat’. Vaak vanuit bezorgdheid dat die menselijke maat zoekraakt of zoek is. Bijvoorbeeld door het hoogtechnologische karakter van de hedendaagse gezondheidszorg. Of omdat patiënten en zorgverleners vermorzeld worden door protocollen of onrechtvaardige verdeling van zorg. En soms gaat het om de ervaring van mensen te verdwijnen achter testscores en medische etiketten. De verwijzing naar een ‘menselijke maat’ verwoordt dus allereerst een ongemakkelijk gevoel over de hedendaagse zorg, waar mensen niet altijd de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd is goede zorg ondenkbaar zonder apparaten, regels, routines, getallen en vakjargon. Daardoor kan de roep om een menselijke maat ook nostalgisch en onmachtig zijn. Er gaat soms meer vrees vanuit dan een visie die richting geeft.

Wat kan het beeld van een ‘menselijke maat’ betekenen voor het denken over, en realiseren van goede zorg? Hoe zorgen we ervoor dat we van vrees naar visie komen? Deze vragen staan centraal tijdens dit symposium, georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondhedszorg van het Radboudumc.

Programma    

Het programma wordt geopend door prof.dr. Floortje Scheepers (UMC Utrecht). Haar lezing is getiteld ‘Mensen zijn ingewikkeld’. Als dat zo is, wat betekent dat dan voor het idee van een ‘menselijke maat’ in de zorg?

Vervolgens gaan clinici en ethici van het Radboudumc in op de vraag welke idealen van goede zorg er schuilgaan achter de roep om een menselijke(r) maat in (1) patiëntenlevens, (2) organisatie en verdeling van zorg, en (3) hoog-technologische zorg. Zij stellen onder meer de vraag of technologie en zorgorganisatie altijd obstakels zijn, of dat deze er juist ook voor kunnen zorgen dat de menselijke maat meer ruimte krijgt.

Later op de middag, om 15.45 uur, zal prof.dr. Marianne Boenink in de Aula van de Radboud Universiteit haar oratie bij aanvaarding van de leerstoel Ethiek van de Gezondheidszorg uitspreken, met als titel ‘Zorgen voor morgen. Over ethiek, technologie en vooruitdenkende gezondheidszorg’. De oratie is via een livestream te volgen, bij voldoende belangstelling ook in de symposiumzaal.

Datum en tijd: donderdag 7 oktober 2021, 10.00-13.00 uur

Locatie: Kapel van het Berchmanianum, Radboud Universiteit, Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen (onder voorbehoud van Covid-19 maatregelen; het symposium zal in elk geval ook online te volgen zijn)

Deelname is kosteloos; graag wel vooraf online aanmelden.