Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Verplegingswetenschap

Verpleegkundigen bieden zorg bij de gevolgen van gezondheidsproblemen of noodzakelijke behandeling. Ook proberen verpleegkundigen complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen te voorkomen. Natuurlijk is het dan zaak dat verpleegkundigen kunnen terugvallen op gedegen kennis (evidence) over de effecten van hun handelen. Want wat zijn de effecten van hun handelen? Is de zorg wel effectief of doelmatig? En wat vindt de patiënt daar eigenlijk van?

Voor een deel is er gelukkig al kennis over welke zorg aansluit bij de wensen van patiënten en of deze effectief en doelmatig is. In deze gevallen is het zaak de kennis ook in de praktijk te brengen (implementatie), maar dit lukt vaak nog onvoldoende.
Een algemeen doel voor de verplegingswetenschap is het ontwikkelen van evidence voor de verpleegkundige zorg en het bevorderen van evidence based practice onder verpleegkundigen.
Het verplegingswetenschappelijke onderzoek binnen IQ healthcare richt zich met name op effectieve en veilige patiëntenzorg en op adequate ondersteuning bij zelfmanagement voor patiënten, in het bijzonder waar verpleegkundigen daar aan kunnen bijdragen.

Interventies die de veiligheid of het zelfmanagement van patiënten moeten verbeteren zijn vaak complexe, uit verschillende onderdelen samengestelde interventies. Het systematisch ontwikkelen van dergelijke interventies is dan ook een bijzonder accent in veel van het verplegingswetenschappelijk onderzoek. Hierin staan samenwerking met patiënten en zorgprofessionals en aandacht voor een gedegen theoretische basis centraal.

Prof.dr. Hester Vermeulen geeft inhoudelijk leiding aan het verplegingswetenschappelijke onderzoek binnen IQ healthcare.