Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen worden vaak geconfronteerd met een combinatie van medische en psychosociale problemen. De complexiteit van de problemen vergt een aanpak op maat waarbij meestal verschillende hulpverleners  zijn betrokken. Op maat betekent niet alleen genoeg zorg, maar ook niet te veel zorg en geen verdubbeling van de zorg. Dit vergt afstemming tussen de betrokken hulpverleners en integratie van de zorg.
Zorg blijkt effectiever te zijn als gebruik wordt gemaakt van de aanwezige vermogens van de patiënt en hun waardigheid niet aangetast wordt. Het doel van de zorg of ondersteuning van kwetsbare ouderen is het bevorderen van optimaal functioneren en verbetering van de kwaliteit van leven. 

De klinische aandachtsgebieden zijn dementie en kanker. Wij richten ons op de patienten, mantelzorgers en professionele hulpverleners. De patiënt is niet louter een passieve ontvanger van zorg, maar bepaalt actief het resultaat van de zorg en daarmee ook mede de kosteneffectiviteit. Personalised care, partnerschap met patiënten en familie, shared decision making en zorgcultuur zijn kernthema's.

Het vinden van antwoorden op onze onderzoeksvragen vergt methodologische lenigheid. We maken daarom ook gebruik van een scala aan onderzoeksmethoden en technieken zoals Randomised Controlled Trials, kwalitatieve analyse, kosten-effectiviteitsonderzoek, implementatie onderzoek en mixed methods.

Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen geeft inhoudelijk leiding aan Integrale zorg voor kwetsbare ouderen bij IQ healthcare.